Kontakty

Třídní učitelka:

Mgr. Pavlína Jelínková jelinkovap@donovalskazs.cz

Asistentka pedagoga:

Markéta Techlovská techlovskam@donovalskazs.cz

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Vychovatelé ŠD:

Tomáš Kiš, vedoucí vychovatel, skupina 4 kist@donovalskazs.cz

Lenka Nováková, skupina 6 novakoval@donovalskazs.cz

Petra Krčková, skupina 8 krckovap@donovalskazs.cz

Anglický jazyk:

Přemysl Švanda svandap@donovalskazs.cz

Ing. Hana Pakostová pakostovah@donovalskazs.cz

Výtvarná výchova:

Mgr. Hana Pešáková pesakovah@donovalskazs.cz