Pro nemocné

Nepřítomnost žáka omlouvejte do 48 hodin.

  • e-mailem: jelinkovap@donovalskazs.cz

  • telefonicky ( dovoláte se do kanceláře školy) : 272 934 191

Každou nepřítomnost zapište do omluvného listu, který najdete v žákovské knížce.

Žák si musí do 1 týdne doplnit všechno zameškané učivo.

Zdravíme všechny, kteří museli zůstat doma v posteli. Vraťte se nám co nejdříve, těšíme se na vás.

24.6. matematika: dokončit pracovní sešit

prvouka: dokončit pracovní sešit

23.6. čeština: dokončit pracovní sešit

22.6. čeština: PS str. 40, 41/ cv. 1 a 2

matematika: PS str. 54

21.6. čeština: PS str. str. 38/ cv. 6, str. 39/ cv. 9

matematika: PS str. 50, 51, 52, 53

20.6. čeština: PS str. 36 a 37

matematika: PS str. 48 dokončit, str. 49/ cv.4

prvouka: učebnice str. 73 a 74, PS str. 53/ cv. 9

17.6. čeština: PS str. 35

matematika: PS str. 47

prvouka: učebnice str. 72, PS str. 53/ cv. 8

16.6. čeština: PS str. 32, 33, 34

15.6. čeština: str. 29/ cv. 8 a 9, str. 30/ cv. 11 a 13, str. 31 celá

14.6. čeština: PS str. 28 celá. str. 29/ cv. 8

matematika: PS str. 46, str. 47/ cv. 3, str. 48/ cv. 1

13.6. čeština: PS str. 26/ cv. 8 a 9, str. 27/ cv. 1

matematika: test, PS str. 24/ cv. 2 a 3

prvouka: učebnice str. 70, 71, PS str. 52

10.6. čeština: PS str. 25/ cv. 5 a 6, str. 27/ cv. 2, str. 28/ cv. 7, str. 30/ cv. 11

matematika: kontrola testu, Ps str. 24/ cv. 1

V pondělí bude další test na příklady všech typů. Všechny příklady budou z pracovního sešitu.

prvouka: učebnice str. 68, 69, PS str. 51/ cv. 1, 2, 3

9.6. čeština: PS str. 24/ cv. 4

matematika: test, jednotky délky

napsat do školního sešitu:

Délka

1m=1 metr

1dm=1 decimetr

1cm=1 centimetr

1mm=1 milimetr

1m=10dm

1m=100cm

1cm=10mm

1m=10dm=100cm=1000mm

8.6. čeština: Ps str. 23/ cv. 1, str. 24/ cv. 3

naučný program papoušci a hadi

7.6. čeština: diktát, Slovesa-učebnice str. 91 žlutý rámeček, str. 92 žlutý rámeček opsat do školního sešitu, PS str. 18/ cv. 2 a 4, str. 19/ cv. 7

matematika: PS str. 37 dokončit

Kdo nejde zítra plavat, přinese si knihu, kterou doma čte.

6.6. čeština: PS str. 13 dokončit, str. 15/ cv. 7, str. 16/ cv. 8 a 10

matematika: zkouška akademie

prvouka: učebnice str. 66 celá, PS str. 50

V prvouce budu ve středu a v pátek ústně zkoušet kapitolu Člověk, budu zjišťovat, jak děti učivu rozumí.

3.6. čeština: PS str. 12 celá, str. 13/ cv. 1

matematika: napsat do školního sešitu:

Čas

1rok=365 (366) dní

1rok=12 měsíců

1rok=52 týdnů

1 týden=7 dnů

1den=24 hodin (h)

1hodina=60 minut (min)

1 minuta=60 sekund (s)

PS str. 37/ cv. 1

prvouka: PS str. 49/ cv. 11


2.6. čeština: PS dokončit str. 10

matematika: test, PS str. 40/ cv. 7, str. 41/ cv. 10


1.6. čeština: PS dokončit str. 9, str. 10/ cv. 8, 9

matematika: PS str. 41/ cv.8

prvouka: učebnice str. 65

31.5. čeština: str. 8 celá, str. 9/ cv. 4

matematika: PS str. 39 celá, str. 40/ cv. 5 a 6

30.5. čeština: PS str. 7/ cv. 11 a 12

matematika: nácvik akademie, kontrola domácího úkolu

prvouka: PS str. 48/ cv. 9

čeština: PS str. 5/ cv. 7 doplnit i/y, str.6/ cv. 8 doplnit i/y

matematika: zkouška akademie

po zbytek dne jsme šili kočky

25.5. čeština: diktát, procvičování slovních druhů a pádových otázek

matematika: str. 36/ cv. 16, 17, 18

zítra bude test na všechny typy příkladů

prvouka: PS str. 47, vystříhat z přílohy na konci sešitu a nalepit do rámečku lidské tělo

24.5. čeština: procvičování pádových otázek, čtení

matematika: str. 34/ cv. 10, 12, str. 35 celá

23.5. čeština: učebnice str. 75 žlutý rámeček , procvičování čísla a rodu na různých podstatných jménech

matematika: procvičování příkladů všech typů, PS str. 33/ cv. 6, str. 34/ cv. 9

prvouka: učebnice str. 63

V pátek bude test na orgány, učebnice str. 61

PS str. 4 / cv. 2, 3, 4,

matematika: test na geometrii

prvouka: učebnice str. 62, PS str. 46

19.5. čeština: PS1 str. 48, PS2 str. 4/ cv. 1

matematika: PS str. 32/ cv. 3 a 4

18.5. čeština: kontrola diktátu, PS str. 46 cv. 3 a 4

matematika: oprava testu, PS str. 32/ cv. 1 a 2, str. 33/ cv. 8

prvouka: učebnice str. 61

17.5. čeština: PS str. 45 celá, diktát, ve zbytku času jsme trénovali akademii, zítra zkouším slovní druhy

matematika: procvičování příkladů všech typů

16.5. čeština: kontrola PS z pátku + doplnit slovní druhy

matematika: test, učebnice str. 72

prvouka: PS str. 44

13.5. čeština: PS str. 42/ cv. 4 doplnit tabulku, str. 43/ cv. 9

matematika: PS1 str. 57

v pondělí bude test na všechny typy příkladů, v pátek bude test na geometrii PS1 str. 57

prvouka: učebnice str. 60 - zrak a sluch

12.5. čeština: PS str. 41/ cv. 3, str. 42/ cv. 5, str. 43/ cv. 8

matematika: procvičování příkladů všech typů, PS str. 30/ cv. 12

11.5. čeština: diktát, PS str. 40/ cv. 15, str. 41/ cv. 1, str. 42/ cv. 4

matematika: PS str. 14/ cv. 23, str. 15/ cv. 27

prvouka: učebnice str. 59 Jsme různí

10.5. čeština: učebnice str. 55 naučit se názvy slovních druhů + pořadová čísla, str. 56 nastudovat žluté rámečky, str. 56/ cv. 15 ústně, str. 57/ cv. 17 ústně

matematika: PS str. 6/ cv. 11, str. 12/ cv. 12 a 14, str 13/ cv. 18

9.5. čeština: PS str. 40/ cv. 13 a 14

matematika: princip násobení deseti a stem, učebnice str. 62, za domácí úkol dopočítat pracovní list

prvouka: učebnice str. 58, v pátek bude test na části lidského těla

6.5. čeština: časování sloves být a mít v přítomném čase, učebnice str. 89/ cv. 30 1. hvězdička - přepsat do školního sešitumatematika: PS1 str. 55 cv. 4 a 5, princip převádění jednotek

prvouka: PS str. 42 a 43

5.5. čeština: PS dokončit str. 37, str. 38 celá, str. 39 bez tenisových raket

matematika: PS str. 30/ cv. 9, 10, 11

4.5. čeština: diktát, čtení

matematika: procvičování, PS str. 29/ cv. 7 a 8

prvouka: PS str. 40 dokončit

3.5. čeština: str. 37/ cv. 5, čtení knihy

matematika: PS str. 28/ cv. 2 a str. 29/ cv. 6

2.5. čeština: cvičný diktát, opakování slovních druhů - podstatná jména, přídavná jména, slovesa, zítra bude diktát

matematika: opakování příkladů všech typů (zítra bude pětiminutovka) + písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

prvouka: učebice str. 55 - savci, str. 56

V pátek bude poznávání zvířat na známku - základní zvířata např. kočka, pes, kůň, ovce...... k tomu zvířata z učebnice str. 54 a 55

29.4. čeština: myši str. 38/ cv. e, PS str. 36 celá, str. 37/ cv. 4

matematika: procvičování písemného sčítání a odčítání trojciferných čísel

prvouka: učebnice str. 55 plazi a ptáci, PS str. 41/ cv. 9

28.4. čeština: PS str. 35/ cv. 17 a 18, čtení knihy

matematika: princip písemného odčítání trojciferných čísel

27.4. čeština: PS str. 33/ cv. 8 a 9, str. 35/ cv. 16

matematika: princip písemného sčítání trojciferných čísel

prvouka: učebnice str. 54

v pondělí bude test na dělení obratlovců, učebnice str 54

26.4. čeština: myši str. 38 cv. d, čtení, diktát

matematika: PS str. 10/ cv. 5, str. 11/ cv. 10, str. 23/ cv. 3 a 4

25.4. čeština: myši str. 18 - text U babičky

str. 38 cv. a, b, c, d

zítra bude diktát

matematika: procvičování příkladů, PS str. 23/ cv. 1 a 2

prvouka: učebnice str. 53

22.4. čeština: test na vyjmenovaná slova, PS str. 33/ cv. 7

matematika: PS1 dokončit str. 54

prvouka: PS str. 40

v pondělí bude test na smysly člověka např. zrak-oko, čich - nos ............. učebnice str. 50

21.4. čeština: myši str. 58 dokončit, zkušební diktát, přepisování textu

matematika: opakování příkladů všech typů

20.4. čeština: myši str. 58, žluté rámečky a cv. 1, 2, 3

matematika: procvičování příkladů všech typů, PS str. 21/ cv. 48, str. 22/ cv. 50

prvouka: učebnice str. 52

19.4. čeština: myši dokončit str. 17, str. 57

matematika: PS str. 21 cv. 45 a 46 a 47

13.4. čeština: myši: dokončit str. 53, dokončit str. 56

matematika: PS str. 20/ cv. 42 a 43

prvouka: Učebnice str. 51 - Živočichové rostou a vyvíjejí se + zopakovat str. 49, 50, 51

12.4. čeština: myši str. 55 dokončit, str. 56 cv. 1 a 2

matematika: PS str. 20/ cv. 41

11.4. čeština: myši str. 53/ cv. c, str. 54, str. 55/ 1,2

matematika: cv. 19/ cv. 39 a 40

prvouka: PS str. 38/ 3, str. 39

8.4. čeština: myši str. 53/ cv. a,b

učebnice str. 78 a 79 žluté rámečky - vysvětlit si význam vyjmenovaných slov, naučit se zpaměti

matematika: učebnice str. 96 - úsečka, cv. 31

prvouka: učebnice str. 51- reakce na změny v přírodě

ve středu 13.4. bude test Jak poznáme živou přírodninu? učebnice str. 24 dole

7.4. čeština: myši str. 52

matematika: PS str. 18/ cv. 36 a 37

6.4. čeština: myši str. 51

matematika: PS str. 16 dokončit, str. 17 cv. 32 a 34, str. 19/ cv. 38

5.4. čeština: diktát, opakování vyjmenovaných slov, písnička na vyjmenovaná slova po S

matematika: opakování příkladů na násobení a dělení, sčítání a odčítání trojciferných čísel

zítra končíme v 11:45

4.4. čeština: myši str. 50

matematika: PS str. 15/ cv. 25, 26. str. 16/ cv. 29, 30

prvouka: učebnice str. 50 - pohyb

PS str. 38/ cv. 2

1.4. čeština: myši str. 49

matematika: PS str. 14/ cv. 21, str. 15/ cv. 24

prvouka: test, učebnice str. 50 - dýchání

31.3. čeština: myši str. 48, čtení

matematika: PS str. 13/ cv. 15, 17, str. 14/ cv. 19, 20, 21

30.3. čeština: zkušební diktát, čtení

matematika: učebnice str. 53/ cv. 23 a 24 do školního sešitu

prvouka: PS str. 37

29.3. čeština: myši 46 a 47

matematika: učebnice: str. 53 - peníze a cv. 21

28.3. čeština: myši str. 44

matematika: PS str. 11/ cv. 6, str. 12/ cv. 11 a 13, zítra bude pětiminutovka na dělení

prvouka: učebnice str. 49

25.3. čeština: myši str. 43

matematika: PS1 str. 53

prvouka: učebnice str. 48, PS str. 36

tabulka z PS str. 34 bude 1.4. jako test

24.3. čeština: myši dokončit str. 41, str. 42

matematika: učebnice str. 52/ cv. 16 a 17 ústně, PS str. 9/ cv.22, str.10/ cv. 4, str.11/ cv. 8

23.3. čeština: myši str. 40 a 41

matematika: učebnice str. 51 celá strana, všechna cvičení ústně, PS str. 9/ cv. 19, 20, 21

str. 11/ cv. 8 a 9

prvouka: PS str. 34 dokončit a str. 35

tabulka z PS str. 34 bude 1.4. jako test

22.3. čeština: učebnice str. 64 celá, učebnice str. 65 - dvojice slov, diktát

matematika: učebnice str. 50/ cv. 5 do školního sešitu, PS str. 9/ cv. 18, str. 10/ cv. 2

V pátek bude test na složení půdy, prvouka učebnice str. 40

21.3. čeština: myši str. 39, PS str. 34, zítra bude diktát na vyjmenovaná slova po Z, B, L

matematika: učebnice str. 49 celá, str. 50/ cv. 3 všechno ústně

PS str. 8/ cv. 16, str. 10/ cv. 1 a 3

prvouka: opakování celého měření, PS str. 34/ cv. 26

v pátek bude test na složení půdy, učebnice str. 40

18.3. čeština: myši dokončit str. 37, naučit se vyjmenovaná slova po P

matematika: učebnice str. zaokrouhlování na stovky, cv. 28 do školního sešitu

prvouka: učebnice str. 46 čas

17.3. Planetárium

16.3. čeština: myši str. 35/ cv. 4 a 5, str. 36, str. 37/ cv. 1, 2, 3

matematika: učebnice str. 48 - princip zaokrouhlování na desítky

prvouka: učebnice str. 46 - teplota

15.3. čeština: myši str. 34 a 35

matematika: učebnice str. 47/ cv. 23 a 24, PS str. 7/ cv. 13, str. 8/ cv. 14 a 15

14.3. čeština: myši str. 33

matematika: učebnice str. 46, cv. 17, 18, 19, 20 můžete ústně i písemně, nemusíte dělat celá cvičení, PS str. 7/ cv. 12

prvouka: učebnice str. 45, PS str. 33/ cv. 21, 22, 24

4.3. čeština: myši str. 32

matematika: učebnice str. 44/ cv. 7, str. 45/ cv. 10, 11, 12, 13, 14, 15

prvouka: učebnice str. 43 hmotnost, str. 44 váhy

3.3. čeština: myši str. 31 dokončit, čtení knihy

matematika: PS2 str. 5/ cv. 5, 6, 7, str. 6/ cv. 8

2.3. čeština: myši str. 30/ cv. 4, 5, str. 31/ cv. 1 a 2

matematika: str. 43/ cv. 1, 2, 3, 4, str. 44/ cv. 5 a 6

prvouka: PS str. 32/ cv. 19 a 20

16.3 bude test na koloběh vody, učebnice str. 36. Úkol bude nakreslit a popsat jednoduchý obrázek, podle kterého bude poznat, jak funguje koloběh vody v přírodě.

1.3. čeština: myši str. 30/ cv. 1, 2, 3, čtení knihy

matematika: PS2 str. 4 celá

28.2. čeština: myši str. 28/ cv. 1 d,e , PS str. 32/ cv. 4, 5, , str. 33/ cv. 10

matematika: učebnice str. 43 - přirozená čísla do 1000

prvouka: učebnice str. 43 - měření

25.2. čeština: myši str. 28/ cv. 1b,c, str. 29

matematika: učebnice str. 94 opačné polopřímky, str. 95/ cv. 24

prvouka: učebnice str. 42

ve středu 2.3. bude test - vlastnosti vody- učebnice str. 33

24.2. čeština: myši str. 21/ cv. 9, str. 28/ cv. 1a

matematika: PS str. 51

23.2. čeština: myši str. 16 celá, str. 17/ cv. 1a

Za domácí úkol je str. 15/ cv. 9 přepsat do domácího sešit, kdo nemá domácí, napíše do školního. Je to příprava na diktát.

matematika: PS str. 50/ cv. 5, 6, 7 Naučte se rýsovat kolmice trojúhelníkem se ryskou

prvouka: dnes nebyla, vystupovali jsme před porotou s naším "tanečkem"

22.2. čeština: myši str. 15

matematika: pětiminutovka na dělení, opakování konstrukce rovnoběžek, PS str. 50/ cv. 4 zítra pokračujeme v geometrii, děti potřebují trojúhelník s ryskou

21.2. čeština: myši str. 14

matematika: pětiminutovka na dělení, PS str. 41/ cv.3, zítra bude geometrie, přineste si pravítka

prvouka: test na vodu, PS str. 31

18.2. učebnice str. 46 - žlutý rámeček s vyjmenovanými slovy, myši str. 13/ cv. 4

matematika: pětiminutovka na dělení, PS str. 41/ cv. 3 Hledáme různé postupy, jak odhadovat a příklady řešit

prvouka: učebnice str. 41 Země - živá planeta

domácí úkol: pořídit si jehlu a nit, naučit se navlékat, protože budeme při pracovním vyučování šít

17.2. čeština: myši str. 11/ cv. 7, str. 12 celá, str. 13/ cv. 1, 2, 3, str. 12/ cv. 5 přepsat do školního sešitu - příprava na diktát

matematika: ZNOVU JSME SI VYSVĚTLOVALI DĚLENÍ

PS str. 41/ cv 4

16.2. čeština: myši str. 10/ cv. 4, str. 11/ cv. 5, 6, 8

matematika: analýza chyb v pětiminutovce, PS str. 41/ cv. 1

prvouka: test, učebnice str. 41 - Slunce,

21.2. bude test na téma Voda, učebnice str. 35, VŠICHNI BUDOU MÍT SEŠIT 520 NA TESTY, NĚKDO STÁLE NEMÁ

15.2. čeština: myši str. 9/ cv. 4 a 5, str. 10/ cv. 1, 2, 3

matematika: pětiminutovka na dělení dvouciferných čísel jednociferným např. 64:4, PS str. 36/ cv. 6

14.2. matematika: testování

čeština: myši str. 9/ cv 1, 2, 3

prvouka: opakování téma Půda, učebnice str. 39 a 40

ve středu bude test: Skupenství látek str. 32 a skupenství vody str. 34

Tento týden učí paní asistentka, moc jí děkujeme.

11.2. čeština: myšky str. 8/ cv. 1, 2 ,3, 4

matematika: pětiminutovka na dělení se zbytkem, učebnice str. 40/ 31 do školního sešitu, PS str. 40/ cv. 21

prvouka: učebnice str. 40

10.2. čeština: myšky str. 6/ cv. 1, 2, 3, 4, str. 7/ rámeček a cv. 6, 7, 8 a diktát 4 věty

matematika: pětiminutovka na násobení desítek jednociferným číslem

učebnice str. 38/ cv. 16 do školního sešitu, PS str. 41/ cv. 2

9.2. čeština: myšky str.5 /cv. 7 a 8, oba rámečky a cv. 9 - diktát (3 věty)

matematika: PS str. 39/ cv. 18, str. 40/ cv. 19 a 20

prvouka: učebnice str. 39 - Půda, PS str. 29/cv.10, str. 30/cv.12

začněte si opakovat tři druhy skupenství a všechna skupenství vody, příští týden to budete potřebovat

8.2. čeština: učebnice str. 46/ obě cvičení se žárovkami, myši str. 4/ cv. 3, 4, 5, 6

matematika: PS str. 37/ cv. 10

7.2. čeština: testování, myši str. 4/ cv 1,2

matematika: pětiminutovka na dělení se zbytkem, učebnice str. 37/ cv.11 ústně, PS str. 36/cv. 8

prvouka: učebnice dokončit str. 38, PS str. 28/cv. 8 a str. 29/ indiánská znamení

3.2. čeština: PS str. 31/ cv. 2, učebnice str. 45 - žlutý rámeček - vysvětlit si význam vyjmenovaných a příbuzných slov, zkušební diktát

matematika: pětiminutovka na dělení se zbytkem, procvičování dělení např. 80:4, 72:6

2.2. čeština: PS str. 31/ cv. 1, myši str. 3

https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y

matematika: procvičování dělení se zbytkem

prvouka: učebnice str. 37 a 38

V pondělí bude test - stejné otázky jako minule: Co tvoří neživou přírodu? učebnice str. 24 a 31, Jak poznáme živou přírodninu? učebnice str. 24

1.2. čeština: učebnice str. 44 celá ústně

matematika: dělení dvojciferných čísel dvěma např. 36:2, 84:2 používejte slovo polovina. Jak rozdělíš 84 na poloviny?

31.1. čeština: https://www.youtube.com/watch?v=QxK_R0yl0hI písnička na vyjmenovaná slova po L (jen si poslechnout)

matematika: PS str. 15/ cv. 38 a str. 39/ cv. 16

prvouka: test + rozdávání vysvědčení

28.1. čeština: PS str. 29 a str. 30/cv. 12, naučit se vyjmenovaná slova po B

matematika: učebnice str. 94 -polopřímka, PS str. 52/ cv. 1, 2, 3

prvouka: dnes nebyla

27.1. čeština: myši str. 24 a 25 celá, PS str. 28/ cv. 9

matematika: učebnice str. 39 - princip dělení dvojciferného čísla jednociferným číslem + cv. 20 do školního sešitu, bez posledního příkladu

26.1. čeština: myši str. 23/ cv. 2, 3, 4, str. 24/ cv. 1, 2, 3, str. 25 celá

PS str. 27/ cv. 5 a 6, str. 28/ cv. 7

matematika: PS str. 35/ cv. 4, str. 37/ cv. 11

prvouka: učebnice str. 37 vzduch, PS str. 28/ cv. 7, v pondělí 31.1. bude test - Co tvoří neživou přírodu? učebnice str. 31, Jak poznáme živou přírodninu? učebnice str. 24

25.1. čeština: myši str. 21 a 22, str. 23/ cv. 1

matematika: str. 35/ cv. 2, str. 36/ cv. 7 a 9

24.1. čeština: dopisování testů, procvičování pravopisu i/y

matematika: dopisování testů, učebnice str. 8/ cv. 21, str. 10/ cv. 37 do školního sešitu

prvouka: učebnice str. 35 - pevninská voda, PS str. 27/ cv. 5


21.1. čeština: test

matematika: učebnice str. 33/ cv. 58 a str. 35/ cv. 12 obě do školního sešitu

prvouka: učebnice str. 34 celá, str. 35 oceánská voda

20.1 čeština: opakování na test, čtení knihy

matematika: učebnice str. 31/ cv. 46 a 48 do školního sešitu: zápis, výpočet, odpověď

19.1. čeština: opakování na test - psaní u, ú, ů; slova nadřazená a podřazená, slabičná a hlásková stavba slova= rozdělit slova na slabiky; označit samohlásky a souhlásky; slabikotvorné r,l; pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách; vyjmenovaná slova po Z; doplnit na konec věty tečku, vykřičník, otazník; označit ve slově kořen, příponu, předponu; párové souhlásky; slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, přídavná jména

matematika: test

prvouka: učebnice str. 33, PS dokončit str. 26, str. 27/ cv. 3

18.1. obě skupiny: čeština: myši: dokončit str. 20, PS str. 27/ cv. 5 kontrola

matematika: učebnice str. 37 princip násobení dvojciferného čísla jednociferným číslem

prvouka: učebnice str. 32

17.1. obě skupiny: čeština- PS str. 27/ cv. 4 - kontrola, cv. 5 jen doplnit i/y bez tabulky, myši: str. 20/ cv. 1 a 2

matematika: učebnice str. 36, PS str. 35/ cv. 1 a 3

prvouka: PS str. 26/ cv. 1

Ještě upřesňuji rozvrh na úterý:

1. skupina 8:00 - 9:50 se mnou, od 9:55 angličtina

2. skupina 9:55 angličtina, 10:40-12:40 se mnou

14.1. obě skupiny: čeština - PS str. 26/ 2 a 3, za domácí úkol str. 27/ cv. 4

matematika: PS str. 34/ cv. 7, za domácí úkol cv. 9

prvouka: přečíst str. 31 v učebnici

Rozvrh hodin na pondělí a rozdělení do skupin je v Učebně na Streamu.

13.1. čeština: testování, zkušební diktát, číst knížku

matematika: PS str. 33/ cv. 5, str. 34/ cv. 6

12.1.čeština: učebnice str. 38 ústně

matematika: PS str. 32/ cv. 5 a 6, str. 33/ cv. 3 a 4

prvouka: PS str. 25

11.1.český jazyk: učebnice str. 40 - žlutý rámeček s vyjmenovanými slovy, zkušební diktát

matematika: str. 30/ cv. 36, str. 29/ cv. 30

matematika: 14.1. bude velký test - násobilka, řady násobků, sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání a odčítání + zkouška, křivá čára, lomená čára, přímá čára, bod, úsečka - rýsování a měření, přímka, body leží na přímce, body neleží na přímce, narýsovat rovnoběžky

10.1. čeština: učebnice str. 39 - přečíst fialový a žlutý rámeček - vyjmenovaná slova po L

myši: str. 19

matematika: PS str. 29/ cv. 27, 29, 31 (bez sovy), str. 30/ cv. 32, str. 31/ cv. 2 a 3

prvouka: velký test

7.1. čeština: PS str. 25/ cv. 15 a 16

matematika: dnes bylo pracovní vyučování, matematika byla včera 2 hodiny

prvouka: PS str. 23 a 24

6.1. čeština: PS str. 24/ cv. 9, 10, 12, str. 25/ cv. 13 a 14

matematika: PS str. 47/ cv. 2 a 3, str. 48 celá, str. 49 celá, str. 26/ cv. 16

5.1. čeština: PS str. 22/ cv. 3a4, str. 23/ cv. 5, 6 a 7

matematika: test na odčítání, str. 28/ cv. 24

prvouka: učebnice str. 28

4.1. čeština: učebnice str. 34 žlutý rámeček s vyjmenovaným slovy přečíst, PS str. 22/ cv. 1 a 2, myši (pracovní sešit na vyjmenovaná slova) str. 60 bez slova m_lil ve cv. 4

matematika: PS str. 25/ cv. 14, str. 26/ cv. 15 a 17, str. 27/ cv. 20 a 22, str. 28/ cv. 23

3.1. čeština: učebnice str. 32 celá ústně

matematika: PS str. 24/ cv. 8 a 9, str. 25/ cv. 10 a 11

prvouka: 10.1. bude velký test: obec, město, vesnice, hlavní město ČR, řeka v Praze, rozdíl mezi vesnicí a městem, název ulice, kde je naše škola; pravidla pro chodce a cyklisty, části jízdního kola; mapa: barva nížiny, barva pohoří, název 1 nížiny, název 1 pohoří, směrová růžice; sousedi ČR, státní vlajka; kraje ČR; rodina

21.12. čeština: PS str. 19/ cv. 4, str. 21 celá

matematika: učebnice str. 34 - princip dělení se zbytkem, PS str. 33/ cv. 1 a 2

20.12. čeština: PS str. 18/cv. 1 a 2, str. 19/ cv. 3 a 5, str. 20/ cv. 6 a 7

matematika: testování

prvouka: PS str. 23/ cv. 4, test na rodokmen

17.12. Projektové vyučování - První pomoc

16.12. čeština: učebnice str. 26/ cv. 3 do školního sešitu, str. 27/ cv.6 ústně, přečíst žluté rámečky na str. 27, str. 28/ cv. 7 ústně

matematika: PS str. 15/ cv. 19, str. 17/ cv. 3 a 4

15.12. čeština: diktát, učebnice str. 26 text a cv. 1 ústně

matematika: test na násobilku, PS str. 13/ cv. 9, str. 15/ cv.16 U slovních úloh nesledujte, kolik místa máte v pracovním sešitu (někdy je v PS málo řádků), zápis si udělejte tak, abyste mu rozuměli a dokázali podle něj počítat. Zkouška není nutná. napište odpověď celou větou.

prvouka: učebnice str. 27 Suroviny z neživé přírody, opakovali jsme rodokmen, v pondělí bude test

14.12. čeština: zkušební diktát, učebnice str. 25/ cv. 18 a 19 ústně, číst knížku, učebnice str. 31/ cv. 20 první hvězdičku opsat do školního sešitu, zítra bude diktát

matematika: test na odčítání, PS str. 24/ cv. 4

13.12. čeština: testování

matematika: procvičování odčítání do 100 zpaměti, zítra bude test, PS str. 24/ cv. 5 a 6

prvouka: učebnice str. 26 a PS str. 22/ cv. 2

10.12. čeština: diktát, PS str. 17/cv. 12

matematika: na bílý papír trénovat rýsování rovnoběžek

prvouka: PS str. 21

9.12. čeština: PS dokončit str. 15, číst knížku, učebnice str. 25/ cv. 21 opsat do školního sešitu druhé cvičení s hvězdičkou, zítra bude diktát

matematika: test na násobilku, PS str. 23

8.12. čeština: PS dokončit str. 14, str. 15/ cv. 7, číst knížku

matematika: PS str. 21/ cv. 19, 20, str. 22/ cv. 1 a 2

prvouka: učebnice str. 24, test na kraje ČR

7.12. čeština: PS str. 14/ cv. 4 a cvičení s červeným čtverečkem, učebnice str. 25/ cv. 21 opsat první hvězdičku do školního sešitu, číst knížku

matematika: procvičování písemného sčítání a odčítání

6.12. čeština: testování

matematika: dnes bylo místo matematiky pracovní vyučování

prvouka: učebnice str. 23, PS str. 20, ve středu bude test na kraje ČR

3.12. čeština: procvičování pádových otázek

matematika: jak se rýsují rovnoběžky

prvouka: PS str. 19

2.12. Výlet; čeština: procvičování pádových otázek

1.12. čeština: diktát, procvičování pádových otázek

matematika: test na násobilku, procvičování písemného sčítání a odčítání

prvouka: prezentace obrázků Čím budu.

30.11.čeština: zkušební diktát, procvičování pádových otázek, čtení knížek

matematika: procvičování písemného sčítání a odčítání

29.11. čeština: testování, cvičný diktát

matematika: procvičování písemného sčítání a odčítání

prvouka: učebnice str. 22, nakreslit na papír krásný obrázek: Čím budu?

26.11. čeština: procvičování pádových otázek, čtení knihy

matematika: opakování geometrie - přímka, úsečka, bod, měření úsečky v milimetrech

prvouka: v pondělí bude test na sousedy České republiky, opakujte si kraje ČR podle mapy

učebnice str. 20, PS str. 18/ cv. 7

25.11. čeština: procvičování pádových otázek - vyhledání podstatného jména ve větě a nahrazení správnou pádovou otázkou, číst knížku

matematika: princip písemného odčítání s přechodem přes desítku, učebnice str. 32/ cv. 49 do školního sešitu

24.11. čeština: procvičování pádových otázek, učebnice str. 83/ cv. 21 vymýšlet věty s uvedenými slovy, cv. 22 - určovat pádové otázky

matematika: princip písemného odčítání, učebnice str. 31/ cv. 45 do školního sešitu, PS str. 20/ cv. 17 a 18

prvouka: PS str. 17

23.11. čeština: diktát, tvoření otázek z oznamovacích vět, naučit se pádové otázky (učebnice str. 82), číst knížku

matematika: test na násobilku, učebnice str. 30/ cv. 41 do školního sešitu

22.11. čeština: testování, zkušební diktát, zítra bude diktát na známku

matematika: PS str. 18/ cv. 6, str. 19/ cv. 11 a 13, opakování násobilky, zítra bude test na násobilku

prvouka: test na směrovou růžici, tolerance a odlišnost, kdo je člověk s postižením

19.11. čeština: tvoření otázek z oznamovacích vět- Např. Učitel pracuje na počítači. Kdo pracuje na počítači? Na čem pracuje učitel?

matematika: PS str. 46/ cv. 8, 9, 10 příští týden bude test na násobilku, sčítání a odčítání do 100

prvouka: učebnice str. 19

zopakovat směrovou růžici, bude test

18.11. čeština: dnes jsme si vysvětlovali podstatu pádových otázek, čtení knihy

matematika: princip sčítání pod sebou s přechodem desítky učebnice str. 29 a 30 oranžové rámečky


12.11. učí paní vychovatelka Mitinová

čeština: učebnice str. 21/ cv. 10 ústně

PS str. 16/ cv. 8, str. 17/ cv. 10 a 11

matematika: procvičování násobilky, učebnice str. 29/ cv. 36 do školního sešitu, PS str. 18/ cv. 8 - bylo za úkol-kontrola, str. 19/ cv. 9

prvouka: PS str. 16/ cv. 1 a 2, cv. 3 za domácí úkol - kdo nemá fotky, tak kreslí

11.11. čeština: Učebnice str. 21 ústně, číst knížku

matematika: učebnice str. 28/ cv. 31, str. 29/ cv. 32 všechno písemně do školního sešitu

10.11. čeština: učebnice str. 15/ cv. 11 + PS str. 12/cv. 10, procvičování párových souhlásek, číst knížku

matematika: procvičování násobilky, + a - do 100, zaokrouhlování, učebnice str. 28/ cv. 28 a 29

prvouka: rodokmen - děti musí vědět, kdo je babička, dědeček, bratr, sestra, teta, strýc, vnuk, vnučka, sestřenice, bratranec, neteř, synovec

Znát jména všech členů rodiny.

9.11. čeština: dnes jsme probírali včerejší diktát, který pro někoho dopadl katastrofálně, PS str. 12/ cv. 9, čtení knihy

matematika: procvičování násobilky, + a - do 100, zaokrouhlování, PS str. 17/ cv. 2, str. 18/ cv. 8

8.11. čeština: dnes jsme se testovali, diktát ze str. 17

matematika: procvičování zaokrouhlování, procvičování sčítání a odčítání do 100, PS str. 17/ cv. 1, str. 18/ cv. 5

prvouka: str. 18 rodokmen

5.11. čeština: PS str. 11/ cv. 7 a 8

matematika: test na geometrii, vysvětlení principu zaokrouhlování na desítky, opakování sčítání a odčítání do 100

prvouka: učebnice str. 16, PS str. 15

4.11. čeština: PS str. 11/ cv. 6, číst knížku

matematika: učebnice str. 27/ cv. 25 zpaměti bez zaokrouhlování

PS str. 16/ cv. 4 a 5

zopakovat základní geometrické tvary, druhy čar, bod

pracovní vyučování: modelování jakékoliv sochy

3.11. čeština: cvičný diktát uč. str. 17/ cv. 20, PS str. 10/ cv. 5, číst knížku

matematika: učebnice str. 26 Odčítání s přechodem přes desítku, cv. 13 zpaměti ústně

prvouka: učebnice str. 16

naučit na test: Jakou barvou se na mapě znázorňují pohoří, jakou barvou nížiny? Naučit se název 1 pohoří a 1 nížiny.

2.11. čeština: PS str. 10/ cv. 4, číst knížku

matematika: test na násobilku, učebnice str. 25 Sčítání s přechodem přes desítku, cv. 12 - ústně zpaměti

1.11. čeština: PS str. 9/ cv. 2 a 3,

matematika: učebnice str. 23 celá zpaměti, str. 24/ cv. 3 zpaměti, cv. 5 písemně do školního sešitu (nemusíte rozlišovat sudá a lichá čísla)

prvouka: učebnice str. 15 - Obyvatelé České republiky

PS str. 14/ cv. 20b

26.10. čeština: PS str. 9/ cv. 1, číst knížku

matematika: test na násobilku, PS str. 16/ cv. 1 a 3

přes prázdniny zopakovat: česká státní hymna, kraje ČR (prvouka str. 15), sudá a lichá čísla, pravidla bezpečnosti pro cyklisty, vybavení kola (prvouka str. 9), číst knížku

25.10 čeština: opakování párových souhlásek, PS str. 8/ cv. 12 + jsme si vysvětlovali: jak funguje slepecká hůl, jak nevidomí čtou, jak se orientují v prostoru ,co je znakový jazyk, kdo používá invalidní vozík

matematika: opakování násobilky a sčítání a odčítání do 20, PS str. 15/ cv. 17 a 18, učebnice str. 21

prvouka: PS str. 14/ cv. 19 a 20a

22.10. čeština: PS str. kontrola domácího úkolu, str. 7/ cv. 11, číst knížku

matematika: PS str. 45/ cv. 5, str. 46/ cv. 6 a 7

prvouka: učebnice str. 15 - kraje ČR, PS str. 13/ cv. 18

hudební výchova: Česká státní hymna - naučit slova zpaměti

21.10. test na i/y, PS str. 6/ cv. 9, str. 7/ cv. 10, str. 8/ cv. 13, číst knížku

matematika: test na násobilku, učebnice str. 15/ cv. 22 do školního sešitu

pracovní vyučování: https://www.youtube.com/watch?v=zV54qGibvjA

20.10. čeština: PS str. 6/ cv. 7 a 8, číst knížku

matematika: procvičování násobilky, učebnice str. 14/ cv. 14 do školního sešitu

prvouka: učebnice str. 14

19.10. čeština: PS str. 4/ cv. 3, str. 5/ cv. 4 a 5, číst knížku

matematika: test na násobilku, učebnice: str. 16/ cv. 26 zpaměti ústně, str. 17/ cv. 32 a 34 zpaměti ústně, cv. 27 písemně do školního sešitu, cv. 29 ústně

18.10. čeština: pracovní sešit str. 4/ cv. 1 a 2, opakování tvrdých a měkkých souhlásek

matematika: sčítání a odčítání do 20 zpaměti bez zapsání příkladu, PS str. 13/ cv. 8, str. 14/ cv. 12, 13, 14, 15 - můžete použít tabulku násobků

prvouka: PS str. 13/ cv. 16 a 17, učebnice str. 14 nahoře - historické země

15.10. čeština: učebnice str. 20/ cv. 8 do školního sešitu, číst knížku

matematika: na bílý papír trénovat křivou čáru, lomenou čáru, přímou čáru, vyznačení bodu

prvouka: učebnice str. 13

14.10. čeština: PS str. 13/ cv. 1

učebnice str. 20 - žlutý rámeček nastudovat

matematika: test na násobilku, PS dokončit stranu 12, str. 13/ cv. 6 a 7

13.10. čeština: diktát, učebnice str. 20/ cv. 7 ústně, číst knížku

matematika: učebnice str. 12 ústně, PS str. 12/ cv. 1 a 2

prvouka: PS str. 12

12.10. čeština: učebnice str. 20 cv. se žárovkou do školního sešitu, čtení knihy

matematika: test na násobilku, str. 11/ cv. 28, 30

11.10. čeština: učebnice str. 19 celá - oba žluté rámečky přepsat do školního sešitu, ostatní cvičení ústně

matematika: PS str. 9/ cv. 22, učebnice str. 11/ cv. 45 písemně do školního sešitu (protože domácí nemáte)

prvouka: učebnice str. 12, PS str. 10/cv. 10, str. 11/ cv. 11

8.10. čeština: diktát vět str. 11

matematika: PS str. 45/ 3 a 4, PS str. 10/ cv. 27, str. 11/ cv. 31

prvouka: učebnice str. 11 a 12

7.10. čeština: učebnice str. 18 celá ústně, čtení knihy

matematika: test na násobilku, učebnice str. 10/ cv. 40, PS str. 9/ cv. 23, str. 10/ cv. 24, 25, 26

6.10. čeština: test na párové souhlásky, vyzkoušet si diktáty na str. 17, číst knížku, vyzkoušejte si přepis z jakékoliv knihy - 3 věty

matematika: str. 9/ cv. 28, 30, str. 10/ cv. 39, str. 11/ cv. 43 všechna cvičení zpaměti, ústně

str. 11/ cv. 46 písemně do školního sešitu

prvouka: mapa České republiky - Kde je sever, jih, východ, západ na mapě? Jakou barvou se znázorňují pohoří, nížiny, řeky? Najít Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Olomouc.


5.10. čeština: učebnice str. 16/ cv. 14, 15, 16 ústně, hlasité čtení knihy

matematika: činitel - činitel- součin, dělenec-dělitel-podíl - naučit se, učebnice str. 9/ cv. 26 ústně zpaměti, cv. 31 písemně do školního sešitu

4.10. čeština: učebnice str. 16/ cv. 13 písemně do školního sešitu, opakování pravopisu po tvrdých a měkkých souhláskách

matematika: test na násobilku, PS str. 8/ cv. 21

prvouka: učebnice str. 10

1.10. čeština: opakování spodoby hlásek, učebnice str. 11/ cv. 25 - zkušební diktát

matematika: PS str. 45/ cv. 1, 2

prvouka: opakování probrané látky, PS str. 9/ cv.9

30.9. čeština: učebnice str. 13 - zopakovat pravidla na psaní ú,ů, cv.6 ústně, čtení knihy, opakování spodoby hlásek

matematika: opakování řad násobků, PS str. 8/ cv. 19 a 20

29.9. čeština: učebnice str. 12 celá, číst nahlas knihu, procvičovat tvrdé a měkké souhlásky

matematika: procvičování násobilky, PS str. 8/ cv. 18

prvouka: PS str. 9

27.9. čeština: diktát na dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - jakákoliv slova, např. děti, tělo, město, běží, věnec, pět, stejně....

opakování spodoby hlásek

matematika: opakování násobilky - příklady diktuju, děti zapisují jen výsledky. Budu zkoušet řady násobků na známku např. 7, 14, 21, 28...

PS str. 17/ cv.7

prvouka: dokončit PS str. 8

24.9. čeština: Procvičování spodoby hlásek

matematika: geometrie - na bílý papír trénovat ořezanou tužkou č.3 rovné čáry podle pravítka

prvouka: učebnice str. 8 - dopravní značky, PS str. 8/ cv. 5

23.9. čeština: opakování slovních druhů, opakování spodoby hlásek na konci slova (tabulka v učebnici na str. 15), hlasité čtení, přepisování textu z knihy

matematika: opakování násobilky, PS str. 7/ cv. 15 a 16

pracovní vyučování: https://www.youtube.com/watch?v=qJeixb7WMio

21. 9. a 22.9. čeština: učebnice str. 10/ cv. 16 a 17 ústně, str. 11/ cv. 23 písemně do školního sešitu, číst nahlas knihu

matematika: procvičování násobilky, PS str. 7/ cv. 14, učebnice str. 6 - sčítanec, sčítanec, součet,

str. 9 - menšenec, menšitel, rozdíl

prvouka: učebnice str. 7 a 8