Plán práce

PLÁN PRÁCE

(je pouze orientační, učivu se budeme zpětně věnovat)


od 30. 3. sledujte stránku škola v pyžamu

........................................................................................................

23. března - 27. března

ČJ: str. 114 - 115, PS 2: str. 14 - 15

M: str. 68 - 69, PS: str. 23 - opakujeme převod jednotek délky

PRV: str. 56 PS: str. 42 - dělení živočichů podle druhu potravy

ČT: str. 114 - 115 - Ve světě přírody

AJ: nadále opakujeme již probrané učivo

................................................................................................

16. března - 20. března

ČJ: str. 110 - 113 PS 2: str. 8 - 9, 12 - 13 - opakujeme VS, skloňování podstatných jmen a časování sloves, vlastní jména

Budu moc ráda pokud se vám povede napsat do cvičného sešítku diktát str. 111/10, vypracovat cvičení str. 113/16 a napsat kratičkou přihlášku na vámi vymyšlenou akci

M: str. 66 - 67, PS: str. 20 - 22 - opakujeme slovní úlohy, hodiny

Analogové i digitální hodiny by měly děti už řádně znát, nyní by jsme se tyto vědomosti měli naučit aplikovat ve slovních úlohách - podívejte se prosím do učebnice na str. 66 /3, zkuste podobné slovní úlohy společně vymýšlet, nejlépe z reálného života :)

např.: Maminka jde do práce v půl 8, tatínek jde o 20 minut později a cesta mu trvá 25 minut. Kdy tatínek dorazí do práce?

Zásobník slovních úloh je v učebnici na str. 57, děti si slovní úlohy můžou i vymýšlet - zadejte pouze početní operaci, kterou by měly použít.

PRV: str. 52 - 55, PS: str. 40 - 41 - Dělení živočichů dle vnitřní stavby těla - jedná se o učivo poměrně náročné, tento rozsah stránek je tedy platný až do dalšího týdne (t.j. do 27.3) Je důležité učivo projít jako celek. Pokud bude čas zkuste na A3 udělat plakát, který by se věnoval bezobratlým živočichům a obratlovcům. Fantazii se meze nekladou, můžete kreslit, lepit.... Budu ráda pokud děti pak přinesou plakát do školy.

ČT: str. 106 - 113 - Thomas Alva Edison, již několikrát jsme si o tomto vynálezci povídali, teď si o něm děti i přečtou a můžete se společně podívat na jeho kreslený příběh... bohužel je pohádka rozdělena do dvou dílů, v druhé polovině první části a pak na začátku druhé části

https://www.youtube.com/watch?v=h91_oQT8_No&list=PLnmUkSNje4huTZ_Fg4QWTQNVQsDZBv5Jt&index=17

https://www.youtube.com/watch?v=zDd-xV-lLxU

AJ: dokončení lekce Greg´s flat, opakování učiva již probraných lekcí - otázky odpovědi, slovní zásoba (v zadní části PS)

...................................................................................................................

9. března - 13. března

ČJ: str. 106 - 110, PS 1: str. 20 PS 2: str. 1 - 5 - opakujeme pády, VS , nové učivo časování sloves - osoba, číslo, čas

Nové učivo - ČASOVÁNÍ SLOVES je vysvětleno v učebnici na str. 110, na téže straně jsou i vhodná cvičení. V PS 1 je k pochopení skvělé cvičení str. 20/4. Další cvičení k procvičení látky jsou v PS 2. str. 1/2, str. 2/6

Můžete dětem vytvořit stejnou tabulku jako je vedle cvičení, kterou bude možně stejně jako pádovou tabulku používat ve výuce, při testech atd.

M: str. 62 - 65, PS: str. 17 - 19 - písemné násobení 2-cifeným číslem

dále opakujeme písemné a pamětné sčítání a odčítání do 1000, úplně postačí pracovat v pracovním sešitě

hezké cvičení na rozvoj logického myšlení je v učebnici str. 64/4

Geometrie: str. 49 - 50 - geometrické tvary, trojúhelník

PRV: str. 50 - 51, PS: str. 37 - 39 - vlastnosti živočichů

Na poslední hodině PRV jsme si dopodrobna povídali o vlastnostech živočichů - přijímají vodu (živiny), vylučují (pot, moč, trus, oxid uhličitý), dýchají (plíce, žábry), pohybují se (plavou, skáčou, chodí, létají), vnímají pomocí smyslů (někteří živočichové mají některé smysly vyvinuty více nebo naopak méně).

Prosím doberte společně vlastnosti na straně 51 a doplňte strany 37 - 39 v PS.

ČT: čítanka str. 106 - 109, Kryštof Kolumbus, podívat se na https://www.youtube.com/watch?v=OfCWnPYqB9E

AJ: Unit 6, Greg´s Flat - PS i učebnice . zejména čtení

- pouze co je ve vašich silách


 • po dočtení knihy Harry Potter a tajemná komnata (zbývá nám 40 stran) začneme číst Ronja, dcera loupežníka
 • 24. 3. třídní schůzka - upřesním dle vyvíjející se situace

................................................................................................................

2. března - 6. března 2020

ČJ: str. 100 - 105, PS 1: 69 - 71, PS 2:

PRV: str. 48 - 49, PS: str. 35 -37 - živá příroda

M: str. 59 - 61, PS: str. 15 - 16

ČT: str. 100 - 105 + HP

 • středa, 4. 3. - test z PRV - opakování č. 4 - Neživá příroda
 • středa, 4. 3. - plavání
 • čtvrtek, 5.3. - čtenářská dílna, sebou čtenářský deník a knihu
 • do 13.3. naučit se básničku z učebnice ČJ, str. 105
 • 19.3. Divadlo Black light theatre - vybírám 150 Kč
 • 24. 3. Třídní schůzka od 17:00 hod.

............................................................................................................

24. února - 28. února 2020

ČJ: str. 91 - 99, PS: str. 52, 60, 64 - opakujeme pády, VS, email

PRV: str. 44 - 45, PS: str. 33 - veličiny, měření

M: str. 57- 58, PS: str. 14 - opakujeme slovní úlohy , zlomky 1/2, 1/4

Geometrie: PS str. 47 - 48

 • 25.2. Třídnická hodina
 • 26.2. plavání
 • domácí úkol na víkend - pošlu mail paní učitelce

.......................................................................................................

10. února - 14. února 2020

ČJ: str. 88 -90 PS: str. 18 - 19, 56 - 59 - pády, VS po Z, opakujeme VS

M: str. 52 - 54, PS: str. 10 - 13 - pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování na desítky a stovky

PRV : str. 42 - 43 PS: str. 32 - veličiny, měření

Prosím zaměřte se na pády a pádové otázky - ptát se dětí na otázky ke konkrétním pádům a i obráceně, říct otázku a dítě určí pád

 • v úterý, 11. 2. - třídnická hodina od 7:30, děti si v 7:20 - 7:25 h. vyzvedávám v přístavbě
 • ve středu, 12. 2. - plavání, sraz v 7:25 u přístavby - platí i pro děti z ranní družiny

............................................................................................................

3. února - 7. února 2020

ČJ: str. 84 - 87, PS: str. 54 - 55 - vyjmenovaná slova po V, předpona vy-

M: str. 50 - 53 PS: str. 8 - 9 - trojciferní číslo, opakování

Geometrie: PS str. 46 - osová souměrnost

PRV: str. 39 - 41 PS: str. 30 - 31


 • středa, 5. 2. - plavání, sraz 7:20 u přístavby

.....................................................................................................................

26. ledna - 31. ledna 2020

ČJ: str. 79 - 81, PS: str. 16 - 17 - rod a číslo podstatných jmen

M: str. 48 - 49, PS II: str. 4 - 6 - Biland

PRV: str. 38 - 39, PS: str. 29 - horniny, nerosty, půda

 • 29. ledna - třídnická hodina od 7:30
 • 30. ledna - pololetní vysvědčení, máme pouze 4 vyučovací hodiny, dětí dostávají pouze výpis z vysvědčení, který se do pátku 7. února vrací
 • 31. ledna - pololetní prázdniny
 • 5. února - plaveme, sraz v 7:20 u šaten

....................................................

20. ledna - 24. ledna

ČJ: 74 - 77, PS: 45 - 48 - VS po S

M: 45 - 47, PS: 42 - 43 Geom: 59 - 60

PRV: 36 - 37 PS: 27 -28

21.1. - uzavření známek za 1. pololetí

VV - černý tuš, měl by být již v boxíku

23.1. čtenářská dílna - prezentace encyklopedie, přinést knížku, kterou aktuálně čtu

........................................................

13.1. - 17.1.2020

ČJ: str. 71 - 73, PS: 41 - 43 - opakujeme VS po P

M: str. 43 - 45, PS: 41 Geom.: 56 - 58

PRV: 34 - 35, PS: 27 - voda, vzduch

 • 15.1. 2020 - třídnická hodina od 7:30, účast na třídnické hodině je POVINNÁ

......................................................

6.1. - 10.1.2020

ČJ : str. 68 - 70, PS: str. 39 - 40 - VS po P, dopis

M: str. 40 - 42, PS 40 - 41 -opakujeme: algebrogram, zaokrouhlování, písemné sčítání, dělení se zbytkem, násobení mimo obor malé násobilky, násobení má přednost, závorka má přednost, obvod a obsah

PRV: str. 31 - 33, PS: str. 26 - 27 - neživá příroda, látky, vlastnosti a skupenství látek, voda

.................................................................................................................

Vánoční prázdniny : 21.12. 2019 - 5. 1. 2020

děti dostaly za úkol 5 pracovních listů z ČJ k zopakování a upevnění učiva - slovní druhy.

Do čtenářského deníku by měl přibýt zápis - encyklopedie, kterou v průběhu prázdnin prolistují.

.....................................................................................................................

16. prosince - 20. prosince

tento týden nás čekají hned dvě akce - v úterý a ve čtvrtek, oba dva dny si dáme první hodinu češtinu, v pondělí a středu si ji necháme ve škole ať můžou děti v den akce přijít pouze s batůžkem

Od středy můžou děti nosit dáreček pro kamaráda, nejpozději však v pátek.

Prosím přinést v pátek cukroví. Do 10:00 si budeme rozdávat dárečky, zazpíváme si koledy, pojíme cukroví a deset vyrazíme do tělocvičny na vánoční zpívaní, které končí v cca 10:45. Oběd je od 11:00.

Ve středu nás čeká čtenářská dílna - přinést si čtenářský deník a knížku, kterou aktuálně čtete

Pondělí - čtvrtek budeme mít pouze ČJ, M a TV.

Nevím co vše bude v našich silách stihnout proto je plán práce na tento týden velmi orientační.

ČJ - 62-64, PS - 14 - 15

M -38 -39, PS - 38 - 39

....................................................................

9. - 13. prosince

ČJ: str. 56 - 59, PS: str. 13 - 14 - opakujeme VS po B, L, M, slovní druhy a jejich rozpoznávání

M : str. 36 - 37, PS: str. 35 - 36 - dělení se zbytkem, násobení má přednost před +/-, slovní úlohy, obsah čtvercového útvaru

Geometrie: PS str. 54 - 55 - úsečka, převod jednotek

PRV: str. 28 - 29 PS: str. 23 - 24


 • v úterý na hodině VV budeme vyrábět vánoční svícen z větviček. Budeme potřebovat drobnosti na jeho dozdobení, např. vlašský oříšek, nebo jenom skořápku, sušený pomeranč, šišku, mašličku, rolničku, maličkatou vánoční ozdobu atd. Fantazii se meze nekladou. Nějaké ozdůbky budu mít pro děti připravené i já.
 • ve čtvrtek 12.12. výlet do perníkárny, sraz ráno v 7:45 před školou, návrat ve 13:00


.............................................................................................

2. prosince - 6. prosince

ČJ: str. 52 - 55, PS: str. 32 - 34 - vyjmenovaná slova po M

M: str. 32 - 35, PS: str. 31 - 32 - násobení má přednost před +/-, dělení se zbytkem

Geometrie: - jednotky délky a převody

PRV: str. 24 - 26 PS: str. 21 -22

dne 3. prosince máme PRV

4.12. třídnická hodina od 7:30

12.12. výlet Perníkárna

.......................................................................................

18.listopadu - 22. listopadu

ČJ: str. 46-48, PS: str. 28 - 29 - vyjmenovaná slova po L

ČT: str. 44 - 47, čteme knihu HP a domácí čtení na téma "příběh s dětským hrdinou"

M: str. 28 - 29, PS: str. 26 - 27, Geometrie: str. 52 - 53 - polopřímka, písemné odčítání se zbytkem

PRV: str. 23, PS: str. 20 - opakování

VV/PV bude v tento týden v pátek, máme v plánu i s paní vychovatelkou časově náročný projekt (dinosaurus) a práci budou děti dodělávat i v družině

V úterý budeme mít místo VV/PV matematiku a PRV

Ve středu 20. listopadu je třídnická hodina od 7:30

.......................................................................

11. listopadu - 15. listopadu

ČJ: str. 44 - 46, PS : str. 67 - 68 - procvičujeme VS po B, učíme se VS po L, antonyma, synonyma

ČT: str. 40 - 43

M: str. 26 - 27, PS: str. 25 - 26 - zvířátka dědy Lesoně

PRV: str. 21 - 22, PS: str. 19, referát - Čím budu až vyrostu? nebo Povolání maminky a tatínka

!!Do středy 13. 11. je nutno zaplatit vánoční výlet do Perníkárny!!

14.11. Trilopark (placeno z TF) - ráno se sejdeme ve třídě, sebou si vzít batoh se svačinou a pytlík na sádrový odlitek

19.11. Třídní schůzka od 17:00 h

.....................................................................................

4. listopadu - 8. listopadu

ČJ: str. 42 - 43, PS: str. 63 - 64 - vícevýznamová slova, VS po B - být/bít, bydlo/bidlo, býlí/bílý

ČT: str. 38 - 41, HP

M: str. 23 - 25, PS: str. 24 + geom. - indické násobení, písemné sčítání a odčítání

GEOMETRIE: PS str. 50 - 51 - rovnoběžky, různoběžky, přímky, úsečky

PRV: str. 19, 20 PS: str. 17 - 18 - odlišnost, tolerance, ohleduplnost

- k tomuto tématu proběhne ve středu od 8:00 do 9:40 beseda s Proximou na téma "Spolu ve světě"


 • vybevení penálu: 2 modré pera, zelené pero, 2 tužky, 10 pastelek, guma, ořezávátko, zelené pero, malé pravítko
 • V pondělí 2.11. rozdám dětem přihlášky na ŠVP, prosím vrátit co nejdříve
 • 4.11. - 8.11. vybírám peníze na vánoční výlet "Perníkárna" - 400 Kč
 • 6.11. třídnická hodina od 7:30
 • 14.11. Trilopark - 90 Kč - placeno z TF
 • 19. 11. třídní schůzka od 17:00

........................................................................................

21. října - 1. listopadu

ČJ: str. 40 - 42, PS: str. 63 - 64 - vícevýznamová slova, VS po B - slova příbuzná a slova jiného tvaru

ČT: str. 34 - 37, čteme Harry Potter 2. díl - prosím i zbývající 3 děti aby měly svoji knížku, lze půjčit v knihovně. Děkuji za spolupráci

M: str. 22 - 23, PS: str. 21 - 23 - indické násobení, písemné sčítání, polovina, třetina, čtvrtina

GEOMETRIE: PS str. 48, 49

PRV: str. 18 - 19, PS: str. 16 - 17 + hodiny


22.10. - vylisované listy do hodiny VV

23.10. - třídnická hodina, v 7:30 hod si děti vyzvednu v přístavbě, děti z ranní družiny si posbírám cestou

31.10. - čtenářská dílna - přinést čtenářský deník společně s přečtenou knihou

......................................................................................

14. října - 18. října 2019

ČJ: str. 36 - 40, PS: str. 60 - antonyma, synonyma, vyjmenovaná slova po B

ČT: str. 30 - 33, + HP

M: str. 20 - 21, PS: str. 18 - 19 - autobus, pavučiny, písemné sčítání, indické násobení

PRV: str. 18, PS: str. 16 - Lidé kolem nás, opakování

22.10. přinést v obálce min. 20 vylisovaných listů do hodiny VV a PV

................................................................................

7. října - 11. října

ČJ: str. 32 - 35, 40, PS: str. 61 - druhy vět, znaménka, osnova, stať, závěr, vyjmenovaná slova po B

ČT: str. 32 - 33, čteme Harry Potter - prosím číst denně nahlas min. 15 minut

M: str. 17 - 19, PS: str. 16 - 17 - indické násobení, písemné sčítání, autobus

PRV: str. 15 - 16 - kraje, hl. m. Praha

v pátek 11.10. přinést do hodiny PRV - kniha o Praze, turistický průvodce Prahou, nebo vytištěný papír s památkou Prahy a jejím popisem, výstřižek z časopisu...

Děkuji za spolupráci. MČ

...............................................................................

30. září - 4. října

ČJ: str. 25 - 28, PS: str. 25 - druhy vět, přípona, předpona

ČT: str. 26 - 28, čteme Harry Potter a tajemná komnata (každý má vlastní knihu)

M: str. 15 - 16 , PS: str. 15 - 16, 45 - 47 - geometrie - slovní úlohy, polovina, třetina, čtvrtina, písemné sčítání

PRV: str. 12 - 13 - pohoří, směrová růžice, sousední státy

..................................................................................

23. - 27.září

ČJ: str. 22 - 25 , PS: str. 22 a 24, 25 - slova příbuzná

ČT: str. 22 - 25, čteme Harry Potter 2

M: str. 12 - 14, PS: str. 12 - 15 - písemné sčítání

PRV: str. 10 - 11

.............................................................................

16. - 20. září

ČJ: str. 14 - 21, PS: str. 6 - 9

ČT: str. 16 - 21

M: str. 9 - 11 , PS: 8 - 9

PRV: str. 7 - 9, PS: 7 - 9

+ opakování:

 • stavba slova, slovní druhy, druhy vět, tvrdé a měkké slabiky
 • násobení, dělení, sčítání, odčítání do 100, slovní úlohy
 • geometrické tvary, obsah, obvod, přímka, úsečka
 • známe hodiny - digitální a analogové
 • v angličtině se umíme zeptat a odpovědět na zákl. otázky

........................................................................................