Informace ředitelství školy

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684

Fakultní škola Univerzity Karlovy


Informační list pro školní rok 2023 / 2024


Adresa školy: ZŠ Donovalská 1684, 149 00 Praha 4 – Chodov

Telefon: 272 934 191 (hospodářka), 272 929 311 (školní jídelna), ŠD: 607 312 071, 739 990 430

e-mail: info@donovalskazs.cz

www.donovalskazs.cz


Personální obsazení:


Vedení školy: Mgr. Tomáš Marek, ředitel školy, tel. 272 927 911

Mgr. Katarína Jahnová, zástupkyně ředitele, tel. 272 931 176

Mgr. Ondřej Tůma, zástupce ředitele, tel. 272 931 176

Soňa Zemanová, zástupkyně ředitele pro ekon.-správní činnost, tel. 272 931 171

Vedoucí vychovatel ŠD : Tomáš Kiš, tel.: 739 990 430

Hospodářka školy: Marie Purkarová, Veronika Kriegerová, tel.: 272 934 191

Vedoucí školní jídelny: Pavla Janotová, tel. 272 929 311

Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Mušková, dipl.ek.; Mgr. Vladimíra Plačková

Metodička prevence: Mgr. Dana Ludvíčková


Konzultace rodičů s kterýmkoliv pedagogem, případně jiným pracovníkem školy je možná 

po předchozí telefonické/e-mailové domluvě. Po splnění svých pracovních povinností si na Vás rádi uděláme čas.


Organizace školního roku 2023 / 2024

Zahájení období školního vyučování: 04. 09. 2023

I. pololetí: 01. 09. 2023 - 31. 01. 2024

II. pololetí: 01. 02. 2024 - 30. 06. 2024

Podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 a 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 - 02. 01. 2024

Pololetní prázdniny: 02. 02. 2024

Jarní prázdniny: 05. 02. 2024 - 11. 02. 2024

Velikonoční prázdniny: 28. 03. 2024

Hlavní prázdniny: 29. 06. 2024 - 01. 09. 2024

Den otevřených dveří:            14. 02. 2024 od 16:30 (v rámci akce pro předškoláky)

Ředitelské dny: 29.09.2023 a 09.05. a 10.05.2024

Zápis do 1.ročníku ZŠ: 10.04.2024 a 11.04.2024 od 1500  do 1700  hod.

Náhradní termíny: u zástupkyně ředitele dle telefonické dohody (800 - 1400  hod.)

Termíny pedagogických rad: 30. 08. 2023      01. 11. 2023       24. 01. 2024

16. 04. 2024       12. 06. 2024

Ukončení klasifikace za I. pololetí: 26. 01. 2024

Ukončení klasifikace za II. pololetí: 14. 06. 2024

Třídní schůzky: 04. 09. 2023   pro 1. třídy   ( od 1700 hod.)

Pohovorové hodiny:              07.11.2023 16.01.2024 16.04.2024 11.6.2024 

(vždy 17 – 19 hod.)

Individuální pohovor s učitelem si mohou rodiče domluvit telefonicky/emailem.


Třídní učitelé Umístění tříd

I.stupeň 

I.AT Mgr. Monika Prieselová přístavba 1. patro

I.BT Mgr. Kateřina Tichá přístavba přízemí

I.C Mgr. Simona Kovačová přístavba 1. patro

I.D Mgr. Pavlína Jelínková přístavba přízemí

II.AT Mgr. Pavla Brhlíková přístavba 1. patro 

II.BT Mgr. Šárka Jiráková přístavba 1. patro 

II.C PhDr. Dana Haladová přístavba 1. patro 

II.D Martina Šulcová přístavba 1. patro 

III.A Mgr. Marcela Jordánová Cpř

III.B Mgr. Hana Pešáková Cpř

III.CT Mgr. Tereza Večeřová přístavba přízemí

III.DT Mgr. Antónia Huljaková přístavba přízemí

IV.AT Mgr. Ludmila Charvátová C1 

IV.B Mgr. Tereza Marková C1

IV.CT Bc. Lenka Grund C1

IV.D Mgr. Valérie Šámalová C1 

V.A Mgr. Veronika Kuzminová  Cpř

V.B Bc. Andrea Košvancová D2

V.C Bc. Kateřina Šiftová Dpř 


II.stupeň 


VI.A Mgr. Kateřina Kašpárková D1

VI.B Mgr. Dana Ludvíčková D1

VI.C Bc. Marcel Šverčič DiS. B1

VI.D Mgr. Karolína Melounová Dpř 

VII.A Mgr. Soňa Adamírová D1

VII.B Ing. Hana Pakostová Ph.D. D1 

VII.C Mgr. Lenka Čechová D1

VIII.A Mgr. Ludmila Vacková B1

VIII.B Mgr. Miloslav Cymbál Dpř

VIII.C Mgr. Eva Tománková D2

VIII.D Mgr. Vladimíra Plačková D1

IX.A Mgr. Jana Vindušková D2

IX.B Mgr. Zdeňka Manochová  D2

IX.C Přemysl Švanda D2

IX.D Vladimír Kučera Dpř


Netřídní učitelé: 

Mgr. Jiří Brabec Z                          

Mgr. Radka Šťovíčková         Aj                                      

Jiří Hofman                            Inf                        

Mgr. Jaroslav Halada     Čj, Dě                      

Mgr. Radovan Bogdanowicz F

Leontýna Pluhařová Aj, Čj

Mgr. Alena Kožíšková Dě, Rj

Mgr. Zuzana Mušková, dipl.ek. Aj

Ing. Monika Diblíková Inf, Prg

Mgr. Martin Průša M


Školní psycholog:

Mgr. Simona Svačinová


Asistenti pedagogů: Nutriční terapeut:

Pentia Tetiana Petra Zapletalová

Lenka Tomášková

Markéta Techlovská

Renata Haubertová

Barbora Karafiátová

Martina Gruberová

Nataliya Rudnik

Dušan Hošek

Taisiia Illohyshyna

Školní asistent:

Anna Charvátová

Ukrajinský asistent:

Ihor NalyvaikoPočet žáků: I.stupeň 410

II.stupeň 354            

Celkem 764


Počet pedagogických pracovníků:   66

Počet vychovatelek ŠD                       

Počet provozních zaměstnanců:    21

Počet zaměstnanců ŠJ:                      11

Celkový počet zaměstnanců: 89


Zvonění - II. stupeň: 1.hodina 0800 –  0845

2.hodina 0855 0940

  3.hodina 0955 1040

  4.hodina 1100 1145

  5.hodina 1155 1240

  6.hodina 1250 1335

7.hodina 1345 1430

8.hodina 1440 - 1525

9.hodina 1535 - 1620


Na I. stupni nezvoníme, vyučovací hodinu si určují vyučující individuálně (alternativní výuka).Po dobu výuky, prosíme, vyučujícím netelefonujte!


Školní družina1.odd.

3.C + 3.Bčást

Motýlci

Mitinová

2.odd.

3.A + 3.Bčást

Sovičky

Krupičková

3.odd.

3.D + 3.Bčást

Piráti

Kiš

4.odd.

1.B + 1.Dčást

Papoušci

Krčková

5.odd.

2.C + 2.Dčást

Hrošíci

Nováková

6.odd.

1.A + 1.Dčást

Veverky

Techlovská

7.odd.

1.C + 1.Dčást

Svišti

Tomášková

8.odd.

2.A + 2.Dčást

Lvíčata

Šálová

9.odd.

2.B + 2.Dčást

Pandy

Jirouchová Provoz školní družiny: Ranní provoz: 0630 –  0800 hod.

                                               Odpolední provoz: 1140 – 1730 hod.

Mobilní tel. ŠD: 607 481 014, 739 990 430


Příspěvek na provoz ŠD: 400,- Kč měsíčně.

Forma placení: pololetně (složenkou, převodem atp. ) 

Rodiče předloží doklad o zaplacení vychovatelce. 

Při nepřítomnosti dítěte ve ŠD se poplatek nevrací.Školní jídelna:

Výdej obědů: 11:45 – 14:00 hodin

Ceny obědů ve školním roce 2022/2023

I. 7-10 let 29,- Kč            

II. 11-14 let 31,-Kč        

III. 15 a více let 33,- Kč

 

Placení stravného: inkasem z běžného účtu, trvalým příkazem

Stravné musí být zaplaceno každého 1. dne v měsíci (netýká se inkasní platby). V opačném případě, až do uhrazení stravného, nebude strávníkovi oběd vydán.

Důležité upozornění – odhlašování obědů:

Při nemoci nebo neplánované absenci žáka ve škole není možné si oběd odebrat do přinesených nádob. V případě neplánované nepřítomnosti žáka 

je třeba oběd ODHLÁSIT nejpozději do 8,15 hodin téhož dne  –  e-mail, záznamník


Podrobnější informace na stránkách školní jídelny


Omlouvání žáka: 

Nejpozději do 48 hod. od začátku absence žáka. 

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v žákovské knížce (notýsku) rodičem nebo lékařem.

Ve výjimečných případech si škola vyhrazuje právo vyžadovat omluvení žáka pouze lékařem.


Uvolňování žáka z vyučování:

a) na 1 - 3 dny na žádost rodičů uvolňuje třídní učitel

b) na 4 a více dnů uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů a se souhlasem tř. uč               (Žádosti se zdůvodněním předávejte řediteli školy prostřednictvím třídních učitelů.)

c) v době vyučování může být žák uvolněn (např. návštěva lékaře) po předložení omluvenky.

Budovu školy může žák opustit pouze v doprovodu zákonného zástupce.


Po dobu nepřítomnosti žáka ve vyučování odpovídají rodiče a žák za řádné doplnění učiva!
Nabídka školy:

Výuka cizích jazyků: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk

Třídy s rozšířenou výukou Tv se zaměřením na tenis

Ozdravné pobyty dětí a školy v přírodě

Lyžařský kurz, plavecký výcvik

Volitelný předmět: programování

Nepovinné předměty:  -

Zájmové kroužky (v provozu dle aktuální situace): keramika, počítačový kurz, klub mladého čtenáře (diváka), atletika, basketbal, florbal, klub společenských her, stolní tenisMimoškolní aktivity pořádané na škole jinými subjekty:

1. Tenisová škola

2. Jóga

3. Taneční škola

4. Výuka hry na hudební nástroj – soukromá    

    ZUŠ  Music Art

5. Keramika pro dospělé

6. Keramika - soukromá ZUŠ Music Art

7. Angličtina

8. Judo pro děti

9. Šachy

10. Karate

11. Gymnastika

12. In line brusle

13. Věda nás baví

 


Čtvrtletně vychází školní časopis „Pel-Mel“, ve kterém uveřejňují své příspěvky žáci naší školy.


Nabízíme možnost využívání školního hřiště (pokud je volné) ke sportovním aktivitám pro děti, mládež i dospělé, a to denně od 15,00 hodin, So a Ne po celý den (tenis, stolní tenis, florbal, plážová odbíjená, odbíjená, kopaná, atletika...)


Na spolupráci s Vámi se těší všichni pracovníci školy.


Další informace o škole: www.donovalskazs.cz