Harmonogram šk. roku 2019/2020

Zahájení školního roku

02.09.2019

1. pololetí

02.09.2019 – 30.01.2020

2. pololetí

01.02.2020 – 30.06.2020

Podzimní prázdniny

29.10.2019 a 30.10.2019

Vánoční prázdniny

23.12.2019 – 03.01.2020

Pololetní prázdniny

31.01.2020

Jarní prázdniny

17.02.2020 – 23.02.2020

Velikonoční prázdniny

09.04.2020

Hlavní prázdniny

01.07.2020 – 31.08.2020

Den otevřených dveří

11.02.2020 od 16:30 hod

Ředitelské dny

30.04.2020, 07.05.2020

Pedagogické rady

30.08.2019, 19.11.2019, 22.01.2020, 21.04.2020, 24.06.2020

Ukončení klasifikace za I. pololetí:

21.01.2020

Ukončení klasifikace za II. pololetí:

19.06.2020

Pohovorové hodiny

19.11.2019, 14.01.2020, 21.04.2020, 04.06.2020 v 17:00 – 19.00 hod.