Angličtina

Učebnice Happy Street 1, učíme se 3 hodiny týdně

Kliknutím na obrázek učebnice se Vám otevřou stránky, kde najdete podporu při výuce. Písničky, příběhy (mluvené slovo), hry, testy a pod.

V hodinách AJ budeme používat dva sešity (523). Jeden bude školní sešit a druhý slovníček.

Slovníček si povedeme tak, že si str. rozdělíme na půl (např. přeložením stránky) a na jednu stránku slovíčko napíšeme anglicky a na druhou česky. Vypsání slovíček bude nejčastěji formou DÚ. Do sešitu si budeme psát fráze (věty), které během výuky probereme a které musí umět ovládat (ústně). Slovíčka zapsané v slovníčku musí děti umět i písemně.

Děti budou ze znalosti slovní zásoby zkoušeny, budeme psát krátký testík na slovíčka. Na konci každé lekce budeme psát opakovací test, který bude zahrnovat i poslechovou část.